Hvordan kan en scanningsklinik hjælpe mig?

15 juni 2022 Astrid Pedersen

advertorial

Er du gravid, og er du bekymret på vegne af dit ufødte barn, kan du altid få hjælp til at opnå vished og tryghed hos en privat scanningsklinik.

En scanningsklinik er en klinik hvor du blandt andet kan få udført ultralyd scanninger af dit foster. Og en scanningsklinik, som også udfører gentest, kan hjælpe dig med via eksempelvis non invasive blodprøver at fastslå om fosteret skulle have anlæg for kromosom fejl eller andre medfødte dårligdomme.

Hvad tilbyder en scanningsklinik?

Som nævnt tilbyder de fleste scanningsklinikker udførlig billeddiagnostik ved hjælp af ultralyd. Du kan for eksempel få foretaget en nakkefolds scanning som allerede meget tidligt i graviditeten kan fastslå om dit barn er i risiko zonen for Downs syndrom.

En nakkefolds scanning kan underbygges af en gentest, som kan hjælpe med at etablere sikkerhed for denne diagnose.

scanningsklinik

Hvad er en gentest?

En gentest er en analyse af fosterceller, som kan findes i moderens blod. Derfor er en gentest ikke invasiv, idet den kan foranstaltes via udtrækning af blod fra moderens arm. Du løber altså ingen risiko for abort eller skader på fosteret i forbindelse med udførelse af en gentest.

Ved hjælp af en gentest kan der screenes for alvorlige kromosom fejl så som for eksempel Downs syndrom, Edwards syndrom, Pataus syndrom (også kaldet trisomi 13) Turners syndrom, Klinefelters syndrom, Triple X syndrom og XYY syndrom. Hvis der i forbindelse med gentesten skulle vise sig høj risiko for kromosom fejl, vil du blive tilbudt en moderkage eller fostervands prøve som yderligere kan be- eller afkræfte denne mistanke.

Du har sikkert allerede fået foretaget ultralyd scanninger i forbindelse med din graviditet. Men under normale omstændigheder tilbydes supplerende gentests ikke i offentligt regi. Hos Ultralydklinikken for Gravide bliver du guidet gennem samtlige procedurer på tryg og sikker vis. Klik ind og læs mere på https://www.ultralydklinikken.dk/.

Flere Nyheder