Hvad er et inkassofirma?

25 februar 2020 Astrid Pedersen
Hvad er et inkassofirma?

Et inkassofirma er en virksomhed, som har specialiseret sig i inddrivelse af gæld. Hvis du for eksempel har fået en regning, som du ikke har betalt, kan din kreditor efter et stykke tid overdrage gælden til inkasso. Dette betyder, at det vil være et inkassofirma, som efterfølgende står for at fremsende rykkerskrivelser, og i sidste ende for at kravet om betaling indsendes til Fogedretten.

Når din gæld af en kreditor er blevet overdraget til inkasso, vil du først modtage et brev hvoraf dette forhold fremgår. Herefter vil du blive kontaktet af inkassofirmaet, som vil prøve at få iværksat en dialog med dig med det formål at finde en fornuftig løsning, således at din gæld kan blive betalt.

God inkasso skik inkluderer ikke at lægge et hårdt pres på debitorerne, men at finde på måder hvorpå de kan få lov at indfri deres gæld uden at det er til for stor en gene for nogen af parterne.

Hvornår har jeg brug for et inkassofirma?

Er du selv indehaver af en virksomhed, som løbende udsteder fakturaer og regninger, kan det godt ske at du får brug for et inkassofirma hvis du af og til har problemer med dårlige betalere. Du bør vælge et inkassofirma som har etikken i orden og ikke benytter sig af direkte slyngel metoder i forbindelse med inddrivelse af gælde. Dette har nemlig vist sig at være knap så effektivt.

Det er ligeledes en god idé at vælge et inkassofirma, som har nogle år på bagen, og således lang erfaring med – og bred ekspertise inden for – inkasso faget. Du kan for eksempel vælge Collectia. Collectia blev først etableret under navnet Transcom CMS A/S i forbindelse med at virksomheden Tele2 startede op i Danmark. Med mere end 21 år i branchen er Collectia et af de mere kvalificerede bud på et kompetent inkassofirma i Danmark.

Læs mere på collectia.dk

Flere Nyheder