Guide: sådan køber du en bolig

By:

Er du føstegangskøber, så kan boligkøb virke som et uoverskueligt projekt med alt for mange juridiske og økonomiske detaljer, der skal tages stilling til. Hvis du allierer dig med en boligadvokat, så forenkler du processen og får en erfaren tovholder på projektet.

I denne omgang har vi allieret os med boligadvokat Javed Aslam fra eBoligadvokat, og han har lavet inddelt boligkøbet i 8 faser:

1. Jagten på drømmeboligen

Den første fase er den sjoveste. Her skal drømmeboligen findes, og det er vigtigt at sætte sig ind i lokalområdet, eventuelle skoler, institutioner, handlemuligheder m.m., så man er sikker på at få det, man ønsker.

2. Købsaftale underskrives

Købsaftalen udfærdiges altid af sælgers mægler, og derfor er det ikke med købers interesse i højsædet. Som boligkøber bør du derfor altid rådføre dig med en boligadvokat, som gennemgår alle aspekter af handlen, inden den godkendes. Den gennemsnitlige boligadvokat pris ligger på 6.500 kr. for en samlet pakke, og med den i hånden sikrer du dig effektivt mod økonomiske og juridiske faldgruber.

Kan du ikke nå at kontakte boligadvokaten, inden du skriver under, så husk at få tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen.

3. Boligadvokatens gennemgang

Boligadvokaten gennemgår som sagt alle aspekter af handlen, og hvis der er forbehold eller krav til ændringer, så er det advokaten, der varetager kontakten med mægler. Når der er taget vare på alle forbehold, godkendes handlen i sin helhed, og så er købsaftalen juridisk bindende.

4. Deponering af udbetaling

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter og godkendt af advokaten, deponeres udbetalingen hos ejendomsmægleren. Det betyder, at pengene endnu ikke er overgået til sælger, men ligger i en venteposition hos mægleren.

5. Skødet skrives

Når handlen er godkendt og deponeringen af udbetalingen overført, så skal der skrives skøde. Skødet er det dokument, der officielt stadfæster handlen, og når det er tinglyst, så overgår retten til ejendommen til dig. Herefter overføres lånet endeligt, og du kan overtage huset som aftalt.

6. Overtagelse

Når huset skal overtages, aflæses vand, el, gas, olie m.m. i fællesskab af køber og sælger, ligesom ejerskiftet meddeles til de relevante forsyningsselskaber. Samtidig sendes resultatet til din advokat, så der kan udarbejdes en refusionsopgørelse.

7. Refusionsopgørelse

Købers advokat udfærdiger en refusionsopgørelse, der sendes til underskrift hos køber og sælger.

8. Deponeringen frigives

Når skødet er tinglyst, frigives købesummen til sælger, og nu er sagen mellem køber og sælger officielt afsluttet – og huset er dit. Husk altid at tegne en ejerskifteforsikring, hvis der skulle opstå skader på huset, som skyldes tidligere forhold.