Et inkassofirma er en virksomhed, som har specialiseret sig i inddrivelse af gæld. Hvis du for eksempel har fået en regning, som du ikke har betalt, kan din kreditor efter et stykke tid overdrage gælden til inkasso. Dette betyder, at det vil være et inkassofirma, som efterfølgende står for at fremsende rykkerskrivelser, og i sidste ende for at kravet om betaling indsendes til Fogedretten. Når din gæld af en kreditor er blevet overdraget til inkasso, vil du først modtage et ...